BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Lidija Bradara

PREDSJEDNICA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
1.ŽIVOTOPIS
2. USTAVNE OVLASTI
3. ZAKONSKE OVLASTI

Lidija  Bradara

EKONOMISTICA, EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVO
DATUM I MJESTO ROĐENJA:
17/08/1971, KISELJAK

1. Radno-političko iskustvo

2022.
Mandat u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH
2018  -  2022
Izaslanica u Domu naroda PS BIH; Predsjednica Kluba hrvatskih izaslanika
2014. - 2018
Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBIH
2005. - 2011
Zastupnica u Saboru KSB, Izaslanica u Domu naroda Parlamenta FBiH
2002. - 2006.
Zastupnica u Saboru KSB
2001. - 2005.
Općina Kiseljak, Služba za proračun i financije

2. Stranačke dužnosti

2003.
Članica Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice BiH
2011. - 2015.
Predsjednica Županijske organizacije HDZ BiH
2014. - 2018
Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBIH
2010.
Politička ravnateljica Političke akademije HDZ BiH
2015.
Članica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH

3. Dodatne informacije

Supruga, majka i baka
Osim ako Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine nije drukčije utvrđeno, predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine nadležan je za:
• Imenovanje Vlade i sudaca Ustavnog suda Federacije BiH sukladno člancima IV. B. 3. 5. I IV. C. 2. 6. (2)
• Vođenje konzultacija u svezi s imenovanjem sudaca sukladno člancima II. B. 1. 1. (2) i IV. C. 2. 6.
• Potpisivanje odluka Parlamenta Federacije BiH nakon njihovih donošenja sukladno člancima IV. A. 4. 16., IV. A. 7. 19. i
IV. A. 8. 20. i 21.
• Potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Federacije Bosne i Hercegovine
• Davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonom, osim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine
genocida

Izvršna vlast federacije

• Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa Federaciju i šef je federalne izvršne vlasti
• Predsjednik Federacije ima dva dopredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda
• U izboru predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, najmanje trećina izaslanika iz klubova
bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih izaslanika u Domu naroda mogu kandidirati predsjednika i dva dopredsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine.
• Izbor za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva prihvaćanje zajedničke liste tri
kandidata za predsjednika i dopredsjednike Federacije, većinom glasova u Zastupničkom domu, a zatim i većinom glasova u
Domu naroda, uključujući većinu kluba svakog konstitutivnog naroda.
• Ukoliko ni jedna lista kandidata ne dobije potrebnu većinu u oba Doma, postupak kandidiranja se ponavlja.
• Ukoliko i u ponovljenom postupku jedan od Domova odbije zajedničku listu, smatrat će da su kandidirane osobe izabrane
prihvatanjem liste u samo jednom domu.
MANDAT PREDSJEDNIKA FEDERACIJE JE 4 GODINE

Zakonske ovlasti Predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine:

• Sukladno Zakonu o reviziji institucija u Federaciji BiH predlaže Parlamentu Federacije BiH kandidate za generalnog revizora i
zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.RR

Članak 24. stavak 1. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH glasi:

„Generalnog revizora i Zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a prema rang-listi kandidata koju priprema povjerenstvo
za izbor iz stavka 3. ovoga članka“.

• Sukladno Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite imenuje
Revizorski tim za koordinaciju uz konzultaciju s dopredsjednicima Federacije BiH.

Članak 10. stavak 2. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite glasi:

„Revizorski tim za koordinaciju imenuje predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz konzultacije s
dopredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine na usuglašen prijedlog federalnoga ministra, kantonalnih
ministara i ravnatelja uprava za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, poštujući nacionalni paritet i
potpunu transparentnost u radu timova, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona“.
• Sukladno Zakonu o komisiji za vrijednosne papire uz suglasnost dopredsjednika Federacije BiH imenuje i razrješava
Komisiju za vrijednosne papire.

Članak 5. stavak 1. Zakona o komisiji za vrijednosne papire glasi:

„Komisiju čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana, koje imenuje i razrješava predsjednik Federacije
uz suglasnost dopredsjednika Federacije i potvrđuje Parlament Federacije“.
BOSNA I HERCEGOVINA
URED PREDSJEDNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Musala 9 

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
ured@predsjednikfbih.gov.ba
+38733206656
Powered by ITO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram