Priopćenja

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijske medicinu Federacije BiH za 2021. godinu 01. lipnja. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu i Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu, koje je usvojio...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD za realizaciju projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo" 01. lipnja. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo", koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 15....
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu između BiH i EBRD za realizaciju Projekta oporavka i podrške tvrtkama 01. lipnja. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta oporavka i podrške tvrtkama, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 2. veljače 2021. godine...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji između EU, BiH i CB BiH 28. svibnja. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (makrofinancijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Europske unije  (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca), koju je usvojio...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH 28. svibnja. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH i istu uputio u Parlament Federacije BiH na potvrdu. Odluka stupa na snagu danom potvrde u Parlamentu Federacije BiH i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Stranice