Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi 08. listopada. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26. svibnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2021. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".