Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina 20. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji je usvojio Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 5. srpnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2021. godine.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, posrednička naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina, te nadzor nad primjenom ovog Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".