Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine 20. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 5. srpnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 9. rujna 2021. godine.

Ovim Zakonom uređuju se sadržaji, način i uvjeti za obavljanje obrtničke djelatnosti, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, Obrtni registar, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, organiziranje obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i nadzor nad provedbom Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Odredbe članka 11. st. (1) i (5) i članka 12. stavak (3) počet će se primjenjivati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.