Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 20. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je usvojio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26. siječnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2021. godine.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/13) u članku 2. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

" (4) Osoba od povjerenja je član obitelji ili druga fizička osoba ili uposlenik tijela starateljstva, insititucije nadležne za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije iz članka 3. stavak (5) ovog Zakona, u koju žrtva nasilja ima povjerenje.".

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. u kojem, između ostalog, stoji da "žrtva nasilja ima pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti nazočna svim postupcima i radnjama propisanim ovim zakonom u koje je uključena žrtva, a koji su u svezi ostvarenja zaštite i potpore vezano za nasilje".

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".