Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o Jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH 24. ožujka. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o Jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 23.6.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 18.2.2021. godine.